ชิซึโอกะ Private Tours & Local Tour Guides.

Plan a Trip to ชิซึโอกะ with a Local Tour Guide or book one of their private tours.
Home ญี่ปุ่น ชิซึโอกะ

Tours for First timers

ชิซึโอกะ Private Tours

Chat with a local tour guide who will create the best plan for you.

Transportation & Transfers

  • Car / Van / Minivan
  • Transfers
  • Private Guide + Car

A day trip to Mt. Fuji area from Shimizu port

(7) คำวิจารณ์
by Yasuko
6h $ 221 ตั้งแต่ 8 people

Seasonal Tour! Tea picking with a view of Mt.Fuji, closest t...

(2) คำวิจารณ์
by Hiroko
4h $ 294 ตั้งแต่ 5 people

messages.best-guides

Yuji

(15) คำวิจารณ์
$ 39 ทุกๆชั่วโมง

Yumiko

(4) คำวิจารณ์
$ 46 ทุกๆชั่วโมง
Taiji

Taiji

(1) คำวิจารณ์
$ 85 ทุกๆชั่วโมง

Chinami

(4) คำวิจารณ์
$ 39 ทุกๆชั่วโมง
Hiroko

Hiroko

(2) คำวิจารณ์
$ 66 ทุกๆชั่วโมง
IZUMI

IZUMI

$ 37 ทุกๆชั่วโมง

Yasuko

(7) คำวิจารณ์
$ 37 ทุกๆชั่วโมง
Setsuko

Setsuko

(6) คำวิจารณ์
$ 41 ทุกๆชั่วโมง

ชิซึโอกะ Private Cars

Atami Day Tour with a Private Car

(27) คำวิจารณ์
by TR Taxi
3:30h $ 304 ตั้งแต่ 9 people

Atami Day Tour with a Private Car

(27) คำวิจารณ์
by TR Taxi
3:30h $ 208 ตั้งแต่ 4 people

Atami Day Tour with a Private Car

(27) คำวิจารณ์
by TR Taxi
8h $ 670 ตั้งแต่ 9 people

Atami Day Tour with a Private Car

(27) คำวิจารณ์
by TR Taxi
8h $ 459 ตั้งแต่ 4 people

Ito Hot Spring Day Tour with a Private Car

(27) คำวิจารณ์
by TR Taxi
4:30h $ 391 ตั้งแต่ 9 people

Ito Hot Spring Day Tour with a Private Car

(27) คำวิจารณ์
by TR Taxi
4:30h $ 267 ตั้งแต่ 4 people

Ito Hot Spring Day Tour with a Private Car

(27) คำวิจารณ์
by TR Taxi
7:30h $ 631 ตั้งแต่ 9 people

Ito Hot Spring Day Tour with a Private Car

(27) คำวิจารณ์
by TR Taxi
7:30h $ 432 ตั้งแต่ 4 people

Popular activities

Day Trips from ชิซึโอกะ