ชิซึโอกะ Day Tours & Private Guides.

Hire a guide for your ชิซึโอกะ trip or book one of their professional tours.
Home ญี่ปุ่น ชิซึโอกะ

Popular Tours

Tea Farm Visit in Fuji Area

(10) คำวิจารณ์
by Hiroyo
6h $ 267 ตั้งแต่ 8 people

Shizuoka Town History Tour

(8) คำวิจารณ์
by Koji
4h $ 401 ตั้งแต่ 4 people

Private Tour from Shimizu Port #1

(8) คำวิจารณ์
by Koji
4h $ 401 ตั้งแต่ 4 people

Historic and Scenic Tour at the Foot of Mt.Fuji

(6) คำวิจารณ์
by Setsuko
6h $ 258 ตั้งแต่ 8 people

Izu Experience-"Wasabi field" ,Great nature and Sushi

(2) คำวิจารณ์
by Hiroko
4h $ 223 ตั้งแต่ 5 people

Private Tour from Shimizu Port #2

(8) คำวิจารณ์
by Koji
5h $ 498 ตั้งแต่ 4 people

Walking Tour in Shizuoka City

(6) คำวิจารณ์
by Setsuko
4h $ 187 ตั้งแต่ 9 people

Historic and Scenic Tour in Shizuoka City

(6) คำวิจารณ์
by Setsuko
4h $ 187 ตั้งแต่ 8 people

messages.best-guides

Hiroyo

(10) คำวิจารณ์
$ 45 ทุกๆชั่วโมง

Setsuko

(6) คำวิจารณ์
$ 40 ทุกๆชั่วโมง

Hiroko

(2) คำวิจารณ์
$ 59 ทุกๆชั่วโมง

Yasuko

(3) คำวิจารณ์
$ 27 ทุกๆชั่วโมง

Yumiko

(2) คำวิจารณ์
$ 53 ทุกๆชั่วโมง

Kunio

(10) คำวิจารณ์
$ 27 ทุกๆชั่วโมง

Koji

(8) คำวิจารณ์
$ 89 ทุกๆชั่วโมง

Mariko

$ 27 ทุกๆชั่วโมง
 

Hire a Guide
View our professional guides who take you to your trip!

 

Book a Tour
View a list of tours created by our professional guides.

Day Trips from ชิซึโอกะ